Ενότητα 2η: Η θεσμική διαρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκετα η απάντηση.


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
Ποιο είναι το πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης;

Η απάντηση βρίσκεται στη διαφάνεια .

Ερώτηση : 2 (2 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
Τι είναι η Αρχή της επικουρικότητας;

Η απάντηση βρίσκεται στις διαφάνειες και .

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
Ποια είναι τα κριτήρια για την προσχώρηση νέων κρατών;

Η απάντηση βρίσκεται στη διαφάνεια .