Σύνταγμα: έννοια και σημασία

Πολιτειακή και νομική (κανονιστική) πρόσληψη του Συνταγματισμού, η σημασία (πολιτική και νομική) και οι λειτουργίες του Συντάγματος.

 

Λέξεις κλειδιά: Σύνταγμα, Πρόσληψη (πολιτειακή, νομική), Συνταγματικές λειτουργίες

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ 03 (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

ΕΝΟΤΗΤΑ 03 (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ)

Ασκήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 03 (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ)
Ενότητα 3η: Τι είναι το Σύνταγμα

Η άσκηση περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης της ενότητας "Τι είναι το Σύνταγμα".