Δημοκρατία – Αρχή της λαϊκής κυριαρχίας

Η έννοια «Πολίτευμα», οι διακρίσεις των πολιτευμάτων, η δημοκρατική αρχή (άρθρο 1 παρ. 1 Συντ.), η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας – η διάκρισή της από την εθνική κυριαρχία – η διάκριση «λαού» και «έθνους», εγγυήσεις δημοκρατίας, το δικαίωμα αντίστασης.

 

Λέξεις κλειδιά: Πολίτευμα, Δημοκρατία, Λαϊκή κυριαρχία, Εθνική κυριαρχία, Λαός, Έθνος, Δικαίωμα αντίστασης

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ 05 (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

ΕΝΟΤΗΤΑ 05 (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ)

Ασκήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 05 (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ– ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ)
Ενότητα 5η: Δημοκρατία – Αρχή της Λαϊκής Κυριαρχίας

Η άσκηση περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης της ενότητας "Δημοκρατία – Αρχή της Λαϊκής Κυριαρχίας".