Αντιπροσωπευτική αρχή - Εκλογικό Σώμα - Δημοψήφισμα

Η ιστορική ανασκόπηση της κοινοβουλευτικής αρχής, ο εκδημοκρατισμός της αντιπροσώπευσης, αντιπροσωπευτική και κοινοβουλευτική αρχή, στοιχεία της αντιπροσωπευτικής αρχής, η ελεύθερη εντολή και η σχετικοποίησή της, το εκλογικό σώμα: σύνθεση, αρμοδιότητες, θεσμοί ημιάμεσης δημοκρατίας: το δημοψήφισμα – είδη δημοψηφισμάτων – η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία – οι τύποι δημοψηφίσματος κατά το ελληνικό Σύνταγμα – οι συνέπειες του δημοψηφίσματος.

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινοβουλευτική αρχή, Αντιπροσωπευτική αρχή, Ελεύθερη εντολή, Εκλογικό σώμα, Δημοψήφισμα, Λαϊκή νομική πρωτοβουλία

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ 06 (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

ΕΝΟΤΗΤΑ 06 (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ)

Ασκήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 06 (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ)
Ενότητα 6η: Αντιπροσωπευτική Αρχή – Εκλογικό Σώμα - Δημοψήφισμα

Η άσκηση περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης της ενότητας "Αντιπροσωπευτική Αρχή – Εκλογικό Σώμα - Δημοψήφισμα".