Βουλή

Βουλή: θέση της στο πολίτευμα, αρμοδιότητες (νομοθετικές, κοινοβουλευτικός έλεγχος, δικαστικές, άλλες αρμοδιότητες), η σύγκλισή της, τα είδη των βουλευτικών συνόδων, η οργάνωση και λειτουργία της, οι επιτροπές της Βουλής.

 

Λέξεις κλειδιά: Βουλή, Νομοθετικές αρμοδιότητες, Δικαστικές αρμοδιότητες, Κοινοβουλευτικός έλεγχος, Βουλευτική σύνοδος, Σύγκλιση Βουλής, Επιτροπές Βουλής

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ 08 (ΒΟΥΛΗ)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

ΕΝΟΤΗΤΑ 08 (ΒΟΥΛΗ) - ΕΝΟΤΗΤΑ 09 (ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ)

Ασκήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 08 (Η ΒΟΥΛΗ)
Ενότητα 8η: Η Βουλή

Η άσκηση περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης της ενότητας "Η Βουλή".