Κοινοβουλευτική αρχή

Κοινοβουλευτική αρχή: έννοια, ιστορική εμφάνιση, η αποτύπωσή της στο ελληνικό Σύνταγμα, οι τρεις εκφάνσεις της στο ελληνικό Σύνταγμα (ψήφος εμπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση, αρχή της δεδηλωμένης, μετέπειτα πρόταση εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας).

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινοβουλευτική αρχή, Ψήφος εμπιστοσύνης, Αρχή δεδηλωμένης, Πρόταση δυσπιστίας


Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 (ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 (ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ)

Ασκήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 (ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ)
Ενότητα 10η: Κοινοβουλευτική Αρχή

Η άσκηση περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης της ενότητας "Κοινοβουλευτική Αρχή".