Αρχή της δεδηλωμένης – Το πρόσωπο του πρωθυπουργού

Αρχή της δεδηλωμένης: έννοια, συνταγματική τυποποίηση, σχέσεις Βουλής & Κυβέρνησης, σχέσεις ΠτΔ & Κυβέρνησης, η ανάδειξη του Πρωθυπουργού, η πλειοψηφική και μειοψηφική εκδοχή σχηματισμού Κυβέρνησης, η εκλογική Κυβέρνηση, η υπηρεσιακή εκλογική Κυβέρνηση, το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, η αντικατάσταση του Πρωθυπουργού μονοκομματικής και συμματικής κυβέρνησης.

 

Λέξεις κλειδιά: Αρχή δεδηλωμένης, Ανάδειξη Πρωθυπουργού, Σχηματισμός Κυβέρνησης, Πλειοψηφική εκδοχή, Μειοψηφική εκδοχή, Εκλογική Κυβέρνηση, Υπηρεσιακή εκλογική Κυβέρνηση, Αντικατάσταση Πρωθυπουργού


Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 (ΑΡΧΗ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 (ΑΡΧΗ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ)

Ασκήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 (ΑΡΧΗ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ)
Ενότητα 11η: Αρχή Δεδηλωμένης – Διορισμός Πρωθυπουργού

Η άσκηση περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης της ενότητας "Αρχή Δεδηλωμένης – Διορισμός Πρωθυπουργού".