Κυβέρνηση: η ευθύνη (πολιτική, ποινική, αστική) των μελών της

Η υπουργική ευθύνη: η κοινοβουλευτική ευθύνη: η εξειδίκευση και οι διακρίσεις της, η νομική ευθύνη: η ποινική (ο ρόλος της Βουλής, η ενδιάμεση διαδικασία, η διαδικασία στο ακροατήριο, οι συμμέτοχοι, η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία) και η αστική ευθύνη. 

 

Λέξεις κλειδιά: Υπουργική ευθύνη, Κοινοβουλευτική ευθύνη, Ποινική ευθύνη, Αστική ευθύνη, Παραγραφή, Αποσβεστική προθεσμία


Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 (Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 (Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ)

Ασκήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 (Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ)
Ενότητα 12η: Η Υπουργική Ευθύνη

Η άσκηση περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης της ενότητας "Η Υπουργική Ευθύνη".