Η απαλλαγή της κυβέρνησης – Η διάλυση της Βουλής

Η απαλλαγή της Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της: α) η μη χορήγηση ψήφου εμπιστοσύνης, β) η απόρριψη πρότασης εμπιστοσύνης ή αποδοχή πρότασης δυσπιστίας, γ) η παραίτηση της Κυβέρνησης (μονοκομματικής, συνασπισμού κομμάτων), δ) η ατομική παραίτηση Πρωθυπουργού, η διάλυση της Βουλής: α) υποχρεωτική εκ του Συντάγματος (άρθρα 34 παρ. 4 εδ. α’, 41 παρ. 5, 37 παρ. 3 εδ. γ’ Συντ.), β) δυνητική διάλυση (1. Με προεδρική πρωτοβουλία, 2. Με κυβερνητική πρωτοβουλία).

 

Λέξεις κλειδιά: Απαλλαγή Κυβέρνησης, Ψήφος εμπιστοσύνης, Πρόταση δυσπιστίας, Παραίτηση Κυβέρνησης, Ατομική παραίτηση Πρωθυπουργού, Διάλυση Βουλής, Υποχρεωτική διάλυση, Προεδρική πρωτοβουλία, Κυβερνητική πρωτοβουλία


Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 (ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΛΥΣΗ ΒΟΥΛΗΣ)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 (ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΛΥΣΗ ΒΟΥΛΗΣ)

Ασκήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 (ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ – Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ)
Ενότητα 13η: Απαλλαγή της Κυβέρνησης από τα Καθήκοντά της – Η Διάλυση της Βουλής

Η άσκηση περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης της ενότητας "Απαλλαγή της Κυβέρνησης από τα Καθήκοντά της – Η Διάλυση της Βουλής".