Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ΠτΔ): νομικό status, «ρυθμιστής του πολιτεύματος», προσόντα και κωλύματα εκλογιμότητας, διαδικασία εκλογής (οι ψηφοφορίες, το ζήτημα του δικαστικού ελέγχου της εκλογής του ΠτΔ), τα προεδρικά ασυμβίβαστα, η προεδρική χορηγία, ο όρκος και η έναρξη της προεδρικής θητείας, η λήξη της προεδρικής θητείας, η διαδικασία αναπλήρωσης του ΠτΔ, η περιορισμένη ευθύνη του ΠτΔ, η διαδικασία απόδοσης ποινικής ευθύνης στον ΠτΔ, οι προεδρικές αρμοδιότητες (ρυθμιστικές, διεθνούς παραστάτη, νομοθετικές, εκτελεστικές) και οι αρχές που τις διέπουν (ο κανόνας της προσυπογραφής και η εξαίρεσή του: οι άνευ προσυπογραφής πράξεις του ΠτΔ, ο κανόνας της δημοσιότητας, το τεκμήριο της αναρμοδιότητας).

 

Λέξεις κλειδιά: Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ΠτΔ), «Ρυθμιστής του πολιτεύματος», Προσόντα εκλογιμότητας, Κωλύματα εκλογιμότητας, Διαδικασία εκλογής, Προεδρικά ασυμβίβαστα, Προεδρική χορηγία, Όρκος, Προεδρική θητεία (έναρξη, λήξη), Αναπλήρωση ΠτΔ, Περιορισμένη ευθύνη ΠτΔ, Ρυθμιστικές αρμοδιότητες, Αρμοδιότητες διεθνούς παραστάτη, Νομοθετικές αρμοδιότητες, Εκτελεστικές αρμοδιότητες, Κανόνας προσυπογραφής, Άνευ προσυπογραφής πράξεις του ΠτΔ, Κανόνας δημοσιότητας, Τεκμήριο αναρμοδιότητας


Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 (Ο ΠτΔ)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 (Ο ΠτΔ)

Ασκήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
Ενότητα 14η: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Η άσκηση περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης της ενότητας "Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας".