Γυαλί

Γυαλί (πρώτες ύλες, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές, χρήσεις)

 

Λέξεις Κλειδιά: γυαλί, πρώτες ύλες, μορφοποίηση, ιδιότητες (φυσικές, μηχανικές, οπτικές), τύποι γυαλιού, κατηγορίες, έλεγχοι, χρήσεις/εφαρμογές

 

Παρουσίαση

Ενότητα 07η- Γυαλί