Χρώματα

Χρώματα (πρώτες ύλες, είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές, χρήσεις)

 

Λέξεις Κλειδιά: χρώματα, χρωστική ουσία, φορέας, διαλύτης, κατηγορίες  οικοδομικών χρωμάτων, ιδιότητες, βαφές επιφανειών, προβλήματα βαφών, αστοχίες, ποιοτικός έλεγχος χρωμάτων, χρήσεις/εφαρμογές

 

Παρουσίαση

Ενότητα 09η- Χρώματα