Δομικά υλικά και περιβάλλον

Δομικά υλικά και περιβάλλον (οικολογικά δομικά υλικά, τοξικότητα δομικών υλικών, ανακύκλωση, αξιοποίηση μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους)

 

Λέξεις Κλειδιά: δομικά υλικά και περιβάλλον, ανακύκλωση, τοξικότητα δομικών υλικών, φιλικά δομικά υλικά, ενσωματωμένη ενέργεια δομικών υλικών, αξιοποίηση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις

 

Παρουσίαση

Ενότητα 10η- Δομικά υλικά και περιβάλλον