Θεώρημα των Cayley-Hamilton

Θεώρημα Cayley-Hamilton και εφαρμογές

 

Λέξεις Κλειδιά: Θεώρημα Cayley-Hamilton