Εσωτερικά γινόμενα σε Ερμιτιανούς και Ευκλείδειους χώρους:

Εσωτερικά γινόμενα σε Ερμιτιανούς και Ευκλείδειους χώρους, ορισμοί και ιδιότητες, μήκος διανυσμάτων

 

Λέξεις Κλειδιά: Εσωτερικό  γινόμενο, Ερμιτιανός και Ευκλείδειος χώρος, μήκος, μιγαδικό επίπεδο

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 05α (Εσωτερικά γινόμενα σε Ερμιτιανούς και Ευκλείδειους χώρους)
Ενότητα 05β (Εσωτερικά γινόμενα σε Ερμιτιανούς και Ευκλείδειους χώρους)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ενότητα 05α (Εσωτερικά γινόμενα σε Ερμιτιανούς και Ευκλείδειους χώρους)
Ενότητα 05β (Εσωτερικά γινόμενα σε Ερμιτιανούς και Ευκλείδειους χώρους)