Εσωτερικά γινόμενα σε Ερμιτιανούς και Ευκλείδειους χώρους:

Εσωτερικά γινόμενα σε Ερμιτιανούς και Ευκλείδειους χώρους, ορισμοί και ιδιότητες, μήκος διανυσμάτων

 

Λέξεις Κλειδιά: Εσωτερικό  γινόμενο, Ερμιτιανός και Ευκλείδειος χώρος, μήκος, μιγαδικό επίπεδο