Ισομετρίες

Ισομετρίες, διατήρηση του εσωτερικού γινομένου και απεικόνιση  ορθοκανονικής βάσης σε ορθοκανονική βάση, ισομετρίες στο επίπεδο: αντικατοπτρισμοί, περιστροφές, ισομετρίες  στο R^3, ορθογώνιοι πίνακες, ισομετρίες  σε ερμητιανούς χώρους, ορθομοναδιαίοι πίνακες

 

Λέξεις Κλειδιάισομετρία, Ορθομοναδιαίος πίνακας

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 08α (Ισομετρίες)
Ενότητα 08β (Ισομετρίες)
Ενότητα 08γ (Ισομετρίες)
Ενότητα 08δ (Ισομετρίες)
Ενότητα 08ε (Ισομετρίες)
Ενότητα 08στ (Ισομετρίες)
Ενότητα 08ζ (Ισομετρίες)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ενότητα 08α (Ισομετρίες)
Ενότητα 08β (Ισομετρίες)
Ενότητα 08γ (Ισομετρίες)
Ενότητα 08δ (Ισομετρίες)
Ενότητα 08ε (Ισομετρίες)
Ενότητα 08στ (Ισομετρίες)
Ενότητα 08ζ (Ισομετρίες)