Ισομετρίες

Ισομετρίες, διατήρηση του εσωτερικού γινομένου και απεικόνιση  ορθοκανονικής βάσης σε ορθοκανονική βάση, ισομετρίες στο επίπεδο: αντικατοπτρισμοί, περιστροφές, ισομετρίες  στο R^3, ορθογώνιοι πίνακες, ισομετρίες  σε ερμητιανούς χώρους, ορθομοναδιαίοι πίνακες

 

Λέξεις Κλειδιάισομετρία, Ορθομοναδιαίος πίνακας