Εισαγωγή

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το εισαγωγικό μέρος του μαθήματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: Γραμμικές εξισώσεις, Ιδιοτιμές, Ιδιοδιανύσματα, Ευκλείδειος χώρος, Ερμιτιανός χώρος

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 0 (Εισαγωγή)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ενότητα 0 (Εισαγωγή)