Εισαγωγή

Η έννοια της Ανάπτυξης, Αγροτική & Γεωργική ανάπτυξη, Ορισμός της Κοινότητας, Αρχές Τοπικής Ανάπτυξης, οι ρίζες της Τοπικής Ανάπτυξης

 

Λέξεις Κλειδιά: Tοπική Ανάπτυξη, Γεωργική Ανάπτυξη, Αγροτική Ανάπτυξη, Κοινότητα

 

Παρουσίαση

Ενότητα 1η: Εισαγωγή