Προσεγγίσεις και Ιστορική Εξέλιξη της Ανάπτυξης

Τί ανάπτυξη θέλουμε; Πoιός θα φέρει την ανάπτυξη; Τί ρόλο θα διαδραματίσουν οι πολίτες;

 

Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνική Καινοτομία, Κρατολατρεία, Σπένσερ