Η Ιστορία της ελληνικής τοπικής ανάπτυξης

Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία της ελληνικής τοπικής ανάπτυξης, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης