Από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη

Κατανόηση των βασικών σημείων των προγραμμάτων «Καποδίστριας’ και ‘Καλλικράτης’.

 

Λέξεις Κλειδιά: ‘Καποδίστριας’, Καλλικράτης’, Κεντρική διοίκηση, Περιφερειακή διοίκηση, Νομαρχιακή διοίκηση, Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, Όργανα του Δήμου, Δημοτικές Επιχειρήσεις