Κληρονομικό Δίκαιο
  1. Διάκριση
  2. Κληρονομική διαδοχή κατά το ius civile
  3. Kληρονομική διαδοχή κατά το ius praetorium (bonorum possessio)
  4. Είδη bonorum possessio

Εκπαιδευτικό Υλικό

6 Κληρονομικό Δίκαιο.pdf