Δίκαιο των αγωγών/ενοχών
  1. Διαδικασία απονομής δικαιοσύνης
  2. per formulam διαδικασία
  3. Δομή formula
  4. Extra ordinem cognitio
  5. obligatio-ionis: o ενοχικός δεσμός

Εκπαιδευτικό Υλικό

7 Δίκαιο των αγωγών - ενοχων.pdf