Εισαγωγικά

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ο σκοπός, οι στόχοι και η αξιολόγηση του σεμιναρίου.

 

Λέξεις κλειδιά: σκοπός, στόχοι, χρονοδιάγραμμα, αξιολόγηση

Ενότητα-01-Εισαγωγικά