Τοπική Ιστορία: περιοδολόγηση

Γίνεται περιοδολόγηση της Τοπικής Ιστορίας και δίνεται έμφαση στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Τοπική Ιστορία σε χώρες της Ευρώπης και τις Η.Π.Α.

 

Λέξεις κλειδιά: περιοδολόγηση, εμφάνιση ενδιαφέροντος

Ενότητα-04-Τοπική Ιστορία: περιοδολόγηση