Δημόσια σχολεία αρρένων: Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης

Η έμφαση δίνεται στην ιστορία του Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης.

 

Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης, Χ. Παπαμάρκου, προσωπικό, κανονισμός, σπουδαστές

Ενότητα-06- Δημόσια σχολεία αρρένων: Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης