Δημόσια σχολεία αρρένων: Γ΄ και Ε΄ Γυμνάσιο αρρένων Θεσσαλονίκης

Παρουσιάζεται η ιστορία του Γ΄ και του Ε΄ Γυμνασίου αρρένων Θεσσαλονίκης.

 

Λέξεις κλειδιά: Γ΄ Γυμνάσιο αρρένων, Ε΄ Γυμνάσιο αρρένων

Ενότητα-07- Δημόσια σχολεία αρρένων: Γ΄ και Ε΄ Γυμνάσιο αρρένων Θεσσαλονίκης