Ιδιωτικά σχολεία: Ελληνογαλλικό και Εμπορικό Σχολείο Στ. Νούκα

Παρουσιάζεται η ιστορία του ιδιωτικού σχολείου του Στ. Νούκα και η συνέχειά του, Β΄ και Ζ΄ Γυμνάσια θηλέων.

 

Λέξεις κλειδιά: Εμπορική Σχολή, Στ. Νούκας, Β΄ Γυμνάσιο θηλέων, Ζ΄ Γυμνάσιο θηλέων

Ενότητα-10-Ιδιωτικά σχολεία: Ελληνογαλλικό και Εμπορικό Σχολείο Στ. Νούκα