Ιδιωτικά σχολεία: Ελληνικά Εκπαιδευτήρια θηλέων Στ. Πατρικίου-Βαλαγιάννη

Παρουσιάζεται αναλυτικά μέσα από αρχειακό υλικό η ιστορία των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων θηλέων της Στ. Πατρικίου-Βαλαγιάννη.

 

Λέξεις κλειδιά: Στ. Πατρικίου-Βαλαγιάννη

Ενότητα-11- Ιδιωτικά σχολεία: Ελληνικά Εκπαιδευτήρια θηλέων Στ. Πατρικίου-Βαλαγιάννη