Ξένα Σχολεία: Αμερικανική Γεωργική Σχολή και Κολέγιο Ανατόλια

 Παρουσιάζεται η ιστορία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Κολεγίου Ανατόλια.

 

Λέξεις κλειδιά: Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Κολέγιο Ανατόλια

Ενότητα-12- Ξένα Σχολεία: Αμερικανική Γεωργική Σχολή και Κολέγιο Ανατόλια