Ξένα Σχολεία: Ελληνογαλλικό Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» και «Αδαμάντιος Σχολή-Καλαμαρί»

Παρουσιάζεται η ιστορία του Ελληνογαλλικού Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» και της «Αδαμαντίου Σχολής-Καλαμαρί».

 

Λέξεις κλειδιά: ΔΕΛΑΣΑΛ, Καλαμαρί

Ενότητα-13- Ξένα Σχολεία: Ελληνογαλλικό Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» και «Αδαμάντιος Σχολή-Καλαμαρί»