4. Στιλιστικές νόρμες
 • δραστηριότητες ανακάλυψης
 • δραστηριότητες απόκτησης γνώσεων
  • συμβουλές γραφής
  • λεξική ακρίβεια
  • διόρθωση πρόχειρου επιστημονικού κειμένου
 • δραστηριότητες εξοικείωσης
  • συλλογή πρότυπων φράσεων
  • ανασυγκρότηση κειμένων
  • ορισμός εννοιών
  • διαγραφή υποκειμενικού στοιχείου
 • δραστηριότητα αξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: στιλιστικές νόρμες