5. Αποδόμηση της σκέψης
 • δραστηριότητες ανακάλυψης
 • δραστηριότητες απόκτησης γνώσεων
  • χρήσιμες συμβουλές
  • κρατώ σημειώσεις
   • χειρόγραφες
   • με χρήση υπολογιστή
  • διαδικασίες σχηματοποίησης λόγου
   • χρήση συμβόλων
   • χρήση συντομογραφιών
   • αναδρομή σε σχήματα
   • αρίθμηση τίτλων και ενοτήτων
   • δενδροειδής δομές
   • υιοθέτηση τηλεγραφικού στυλ
 • δραστηριότητες εξοικείωσης
  • κρατώ υποβοηθούμενες σημειώσεις κατά τη διάρκεια διάλεξης και σύνταξη περίληψης
  • κρατώ υποβοηθούμενες σημειώσεις κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και σύνταξη περίληψης
  • κρατώ σημειώσεις χωρίς βοήθεια κατά τη διάρκεια διάλεξης και σύνταξη περίληψης
  • περίληψη μαθήματος χρησιμοποιώντας μόνο τις σημειώσεις
 • δραστηριότητα αξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: σημειώσεις, σχηματοποίηση λόγου