Διαφήμιση

Ενότητες

Εισαγωγή στη Διαφήμιση

Η πρώτη ενότητα επιχειρεί μια εισαγωγή στο περιεχόμενο της διαφήμισης, εξετάζει το «προωθητικό μίγμα» και περιγράφει τα χαρακτηριστικά του και γίνεται αναφορά στην τακτική της «έλξης και ώθησης».

 

Λέξεις κλειδιά: ορισμός διαφήμισης, προωθητικό μίγμα, έλξη και ώθηση.

Ενότητα 01. Εισαγωγή στη Διαφήμιση