Η χρήση του χιούμορ στη διαφήμιση

Η όγδοη ενότητα ασχολείται με τη χρήση του χιούμορ στη διαφήμιση (γέννηση, διαδικασία, επεξεργασία, συνεισφορά στην αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, τη χρήση του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του στοχούμενου ακροατηρίου).

 

Λέξεις κλειδιά: χρήση του χιούμορ στη διαφήμιση (γέννηση, διαδικασία, επεξεργασία, συνεισφορά στην αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, τη χρήση του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του στοχούμενου ακροατηρίου).