Η διαφήμιση στο διαδίκτυο

Η δωδέκατη ενότητα εξετάζει τη θέση και το ρόλο της διαφήμισης στο διαδίκτυο, τα ειδικά χαρακτηριστικά της, αλλά και πώς αξιοποιείται το διαδίκτυο στο ευρύτερο «προωθητικό μίγμα». Προσεγγίζει θέματα, όπως τα είδη της διαδικτυακής διαφήμισης, τον σχεδιασμό του περιεχομένου του μηνύματος, τη στρατηγική προώθησης της διαφήμισης στο διαδίκτυο και την αποτελεσματικότητά της στο διαδίκτυο.

 

Λέξεις κλειδιά: θέση και  ρόλος της διαφήμισης στο διαδίκτυο, ειδικά χαρακτηριστικά της, διαδίκτυο, είδη της διαδικτυακής διαφήμισης, σχεδιασμό του περιεχομένου του μηνύματος, στρατηγική προώθησης της διαφήμισης στο διαδίκτυο, αποτελεσματικότητά της στο διαδίκτυο.