Σχεδιασμός για την επιλογή Μ.Μ.Ε.

Η δέκατη τρίτη ενότητα εξετάζει τον σχεδιασμό για την επιλογή των Μ.Μ.Ε. Παρουσιάζονται οι γενικοί και ειδικοί παράγοντες που καθορίζουν τις αποφάσεις για την επιλογή τους.

 

Λέξεις κλειδιά: σχεδιασμός για την επιλογή των Μ.Μ.Ε., γενικοί και ειδικοί παράγοντες.