Διδακτικά Πρότυπα

Τι είναι πρότυπο και τι διδακτικό πρότυπο - Διδακτικό πρότυπο του W. Correll - Το βρετανικό πρότυπο - Το αμερικανικό πρότυπο - J. Dewey: Βασικές ιδέες και το διδακτικό του πρότυπο - Το διδακτικό πρότυπο του O. Decroly - Το διδακτικό πρότυπο του Θ. Καλτσούνη - Το διερευνητικό πρότυπο διδασκαλίας του Μασσιάλα - Το διδακτικό πρότυπο της τριμερούς πορείας - Διδακτικό μοντέλο διδασκαλίας με τη μέθοδο Project (σχεδίων εργασίας) - Το διδακτικό πρότυπο του R.Gagne - Διδακτικό πρότυπο διδασκαλίας σε ομάδες με Η/Υ (IDRF) – Mercer & Wegerif - Ολοκληρωμένο Μοντέλο για την επίδραση των πολυμέσων στη μάθηση.

 

Λέξεις κλειδιά: πρότυπο - διδακτικό πρότυπο - πρότυπο W. Correll - βρετανικό πρότυπο - αμερικανικό πρότυπο - πρότυπο J. Dewey - πρότυπο O. Decroly - πρότυπο Θ. Καλτσούνη - διερευνητικό πρότυπο - πρότυπο Μασσιάλα - πρότυπο τριμερούς πορείας - μέθοδος Project - σχέδια εργασίας - πρότυπο R. Gagne - πρότυπο διδασκαλίας σε ομάδες – Mercer & Wegerif - Ολοκληρωμένο Μοντέλο – πολυμέσα -μάθηση.