Πρότυπα Διδασκαλίας – 1

Τα πρότυπα διδασκαλίας ως περιγραφές ενός μαθησιακού περιβάλλοντος – Ενίσχυση διδασκαλίας από έννοιες Μάθησης που εφαρμόζονται σε όλα τα πρότυπα – Κατηγορίες προτύπων διδασκαλίας - Πρότυπα Επεξεργασίας Πληροφοριών - Πρότυπο Επαγωγικής Σκέψης - Φάσεις μοντέλου Επαγωγικής σκέψης.

 

Λέξεις κλειδιά: πρότυπα διδασκαλίας – περιγραφή - μαθησιακό περιβάλλον – Ενίσχυση διδασκαλίας - έννοιες Μάθησης - μάθηση– Κατηγορίες - Επεξεργασία Πληροφοριών - Πρότυπο Επαγωγικής Σκέψης - Επαγωγική σκέψη.