Ιδιότητες δομικών υλικών

Η ανάπτυξη κριτηρίων για την επιλογή δομήσιμων υλικών, που να πληρούν τις απαιτήσεις των κατασκευαστών. Η εξοικείωση με μεθοδολογίες ελέγχου της αξιοπιστίας των. Η ανάπτυξη νέων υλικών (π.χ. σύνθετα υλικά) που να ανταποκρίνονται καλύτερα στις προδιαγραφές των κατασκευαστικών έργων.

Λέξεις κλειδιά: δομικά υλικά, ιδιότητες, προδιαγραφές

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ιδιότητες δομικών υλικών

Πολυμεσικό Υλικό

Ιδιότητες δομικών υλικών