Αριθμητικά μοντέλα υπόγειων υδροφορέων

Η αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων, Η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών, Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων, Η μέθοδος των οριακών στοιχείων.

 

Λέξεις Κλειδιά: αριθμητική επίλυση

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Αριθμητικά μοντέλα υπόγειων υδροφορέων

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Αριθμητικά μοντέλα υπόγειων υδροφορέων