Δοκιμαστικές αντλήσεις υπόγειων υδροφορέων

Η τεχνική των δοκιμαστικών αντλήσεων, Υπολογισμός της μεταφορικότητας Τ, Υπολογισμός της μεταφορικότητας Τ και της αποθηκευτικότητας S, Υπολογισμός των παραμέτρων των πηγαδιών.

 

Λέξεις Κλειδιά: μεταφορικότητα, αποθηκευτικότητα, παραμέτροι πηγαδιών