Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των ασύρματων τοπικών δικτύων και το πρότυπο IEEE 802.11.

 

Λέξεις Κλειδιά: ασύρματα τοπικά δίκτυα, αρχιτεκτονική IEEE 802.11, τρόποι μετάδοσης στα  WLAN, πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11n, υπηρεσίες IEEE 802.11

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα