Περιβάλλον εργασίας του MS WORD 97-2003 - Άνοιγμα εγγράφου και διόρθωση κειμένου
  1. Εισαγωγικές έννοιες (Μηχανικοί και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Δεδομένα, προγράμματα και επεξεργασία δεδομένων)
  2. Θεωρία: περιβάλλον εργασίας του MS WORD 97-2003 (τα μέρη του παραθύρου, Βοήθεια, καταχώρηση κειμένου,Κανόνες γραφήματος), εξοικείωση με την επεξεργασία κειμένου του MS WORD 97-2003
  3. Ασκήσεις: ερωτήσεις, κείμενο

Λέξεις Κλειδιά: OpenEclass, eclass.auth.gr, it.auth.gr, sis.auth.gr, περιβάλλον εργασίας του MS WORD 97-2003, Word, openOffice.org Writer