Εισαγωγή στηλοθετών, εικόνων και WordArt
  1. Θεωρία: Εξοικείωση με την επεξεργασία κειμένου του MS WORD 97-2003
  2. Ασκήσεις: δημιουργία κειμένων

Λέξεις Κλειδιά: δημιουργία κειμένου του MS WORD 97-2003

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Εισαγωγή στηλοθετών, εικόνων και WordArt

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εισαγωγή στηλοθετών, εικόνων και WordArt