Δημιουργία σχημάτων, εικόνων Clip Art και πινάκων
  1. Θεωρία: δημιουργία σχημάτων, εικόνες από Clip Art, δημιουργία πινάκων και μορφοποίησή τους
  2. Ασκήσεις: δημιουργία απλό και σύνθετο κείμενο

Λέξεις Κλειδιά: δημιουργία σχημάτων, εικόνες του Clip Art

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Δημιουργία σχημάτων, εικόνων Clip Art και πινάκων

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Δημιουργία σχημάτων, εικόνων Clip Art και πινάκων