Εισαγωγή - Επεξεργασία Παρουσιάσεων - Εισαγωγή κινήσεων και εφέ στο Power Point
  1. Test (Επεξεργασία Θέματος από παλαιότερες εξετάσεις)
  2. Ασκήσεις: δημιουργία εγγράφου με τη βοήθεια του λογισμικού Επεξεργασία πινάκων
  3. Παρουσίαση παραθύρου εφαρμογής
  4. Άσκηση Power Point
  5. Θεωρία: Power Point/κινήσεις εφέ
  6. Ασκήσεις: δημιουργία παρουσιάσεων

Λέξεις Κλειδιά: Επεξεργασία Θέματος από παλαιότερες εξετάσεις, Powerpoint, openOffice.org Impress, κινήσεις, εφέ