Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

Βιολογικός Νευρώνας, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, Βασικές Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά Τ.Ν.Δ., Δίκτυα με Απλή Τροφοδότηση, Δίκτυα με Ανατροφοδότηση

 

Λέξεις Κλειδιά: Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα