Έμπειρα Συστήματα

Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Έμπειρου Συστήματος, Χαρακτηριστικά Έμπειρων Συστημάτων, Αρχιτεκτονική Έμπειρου Συστήματος, Εργαλεία Ανάπτυξης Έμπειρου Συστήματος, Παρουσίαση Σχεδίασης Έμπειρου Συστήματος

 

Λέξεις Κλειδιά: Έμπειρα Συστήματα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Έμπειρα Συστήματα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Έμπειρα Συστήματα