Σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας l

Σκιαγράφηση των επιμέρους σκοπών της διδασκαλίας της λογοτεχνίας με βασικότερο την κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό. Ακολουθεί η ανάλυση των εννοιών του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, ενώ η ενότητα κλείνει με αναφορά στις δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσουν οι μαθητές μέσα από την ενασχόληση με τα λογοτεχνικά κείμενα.

 

Λέξεις κλειδιά: πολιτισμός, αγωγή, δημιουργικότητα, δεξιότητες μαθητών

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

2. Σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας l

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας l